Redakcja

LOGOWydawca: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k.,
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa
Prezes Zarządu: Tomasz Namysł
Członkowie: Andrzej Choynowski, Sławomir Bandurski, Monika Krokiewicz
i Marek Lasota
Wydawca: Zbigniew Bański 
Dyrektor wydawniczy:
Karina Hadyś
Dyrektor produkcji: Janusz Iwanowski
Biuro Reklamy: al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
www.reklama.bauer.pl  Tel.: 22 516 35 00
Dyrektor Biura Reklamy: Izabela Sarnecka 
Dział nagród:
Beata Tymon  Tel.: +48 784 019 463
Kolportaż: Dyrektor ds. Dystrybucji i Obsługi Klienta: Piotr Ludwicki  Tel.: 22 517 02 10
Redaktor naczelny: Kazimierz Rutkowski
Redakcja: Jacek Inglot  Korekta: Aleksandra Zoń
Redaktor techniczny: Marek Słowik
Opracowanie graficzne: Marcin Makarewicz, Ewelina Pietruczuk 
Ilustracje:
Andrzej Fonfara, Paulina Dudzik-Deko
Adres redakcji: ul. Oławska 11, 50-123 Wrocław  Tel.: 71 36 35 951 E-mail: redakcja@sledztwo.com
Druk: ZPR Media Spółka Akcyjna